Jedermann Rennen
Neuseenclassics 2006 110km Vattenfall Cyclassics 2006 100Km
 
Tour dŽ Energie 2007 80km Neuseenclassics 2007 110km
 
RTFs
RTF Hittfel 2006 120Km RTF Stormarn 2006 120Km
   

 

RTF Alma Mata 2006 115Km

RTF B v d Tore Lübecks 2006 110Km

   

RTF Elbe Classics 2007 110Km

RTF Ostholstein Rundfahrt 2007 86Km

 

Trainings Strecken
Vierlanden Geesthacht Reinbek 85KM 286hm Cyclassics Südschleife 60KM 316hm
Tour 1 61KM 109hm Tour 2 60KM 100hm
Tour 3 65Km 117hm Tour 4 71KM 135hm
Tour 5 75Km 144hm  
   

 

Specials

Lanzarote

Strecke Nord-A 70KM 693hm

Strecke Nord-B 100KM 1324hm

 

 

Strecke Mitte 83Km 933hm